Nota prawna

1. Użyte znaki towarowe należą to ich prawnych właścicieli, zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
 
2. Znaki towarowe i zdjęcia produktów są własnością poszczególnych producentów lub właściciela niniejszego sklepu internetowego i są chronione przepisami prawa dotyczącymi ochrony własności intelektualnej.
 
3. Opisy produktów oraz teksty informacyjne, znajdujące się na stronach sklepu są autorstwa BE-COM Sp. z o.o. i pozostają własnością firmy. Ich publikowanie na stronach innych serwisów internetowych lub w prasie tradycyjnej wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora. BE-COM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wycofania wcześniej wydanej zgody i może zażądać usunięcia należącej do firmy treści z innych serwisów.
 
4. Kopiowanie lub naśladowanie opisów produktu, narusza prawa firmy BE-COM Sp. z o.o. i są prawnie zabronione zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz art. 13. ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j.: Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), pod sankcją odpowiedzialności cywilnej na podstawie art. 18 oraz odpowiedzialności karnej – kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat – na podstawie art. 24  ww. ustawy.